Ansichtkaarten met het Willy Dobbeplantsoen

laatste wijziging: 11 januari 2001.

Deze kaarten (afmeting 12 x 23 cm !!) zijn te koop in de winkel voor f 1,50 per stuk.

Toezending van 20 gesorteerde kaarten (10 van de één en 10 van de andere) in een discrete enveloppe per post, kan worden verkregen door f 25,00 over te maken op girorekening 57.00.230 ten name van Herensociëteit  v/h de Nuts Neut te Olst.

Ook toezending van van 10 gesorteerde kaarten is mogelijk. Hiervoor moet een bedrag van f 14,00 worden overgemaakt. (beide inclusief verzendkosten)